Енциклопедия

Раздел Статии:

Как да превърнем ливадата в зеленчукова градина

Как да превърнем ливадата в зеленчукова градина

За да се превърне една ливада в орница, и то за отглеждане на най-интензивните култури – зеленчуците, има редица изисквания. Преди всичко почвата трябва да е подходяща за напояване. Най-добре е, ако тя е средно тежка по механичен състав – да не е песъчлива или много глинеста в повърхностните 30-40 см. Постоянното ниво на подпочвените води трябва да е по-дълбоко от 60-70 см от повърхността. Желателно е реакцията на почвата да е в границите от слабо кисела до слабо алкална (рН от 5,5 до 7,5). Теренът да е равен или с наклон до 3 градуса, за да може да се напоява гравитачно.

Желателно е почвата да е средно или богато хумусна, с добра структура. Необходимо е да има достатъчно вода за напояване – поне 2 куб.м за 1 кв.м площ. Това са оптималните условия за получаване на добър добив от зеленчуците и да има ефект от отглеждането им.

 

Какво включва подготовката?

 

  • Към края на лятото или в началото на есента ливадата се окосява, а растителните остатъци се нарязват (ако не е възможно, просто ги изнесете);
  • Ако се нарежат остатъците, върху тях се разпръсква амониева селитра – по 5-6 кг/дка и троен суперфосфат – по 30-40 кг/дка. В случай че отстраните окосената трева, ще внесете само суперфосфат. После мястото се изорава с пълно обръщане на пласта на дълбочина 25-30 см и се дискува;
  • Рано напролет площта се култивира на дълбочина 10-15 см и се засява с окопна култура – царевица, фасул или слънчоглед;
  • През есента, след прибиране на засятата култура, мястото се тори с оборски тор – по 2-3 т/дка и се изорава на дълбочина 20-25 см.
  • Рано напролет се култивира и вече мястото е напълно готово за отглеждане на зеленчуци.
 | Views: 282 | Прочетено във Вестник за градината