Енциклопедия

Раздел Статии:

Как да подобрим почвата в градината

Как да подобрим почвата в градината

Не винаги почвата на градината е благоприятна за растежа и развитието на зеленчуковите култури. За да се подобри и стане сравнително подходяща, се налага да се положат някои допълнителни грижи.

Тежката, клисавата, силно водозадържащата и студена почва придобива по-добри физически свойства чрез редовното й примесване с оборски тор или компост. Въздушно-газовият и водният режим на такава почва се подобряват и чрез дренирането й с канавки. Дренажът действа много положително и в случаите на непропусклива подпочва, и на близки подпочвени води.

 

Ако има нужда от обогатяване, внесете тор

 

Каменливата и чакълеста почва трябва да се почисти добре от камъните. Ако е много лека и силно дренирана, след почистването й се внася по-тежка почва и оборски тор.

При плитка почва зеленчуковите култури не развиват нормално кореновата си система, остават по-дребни и добивите силно се понижават. Такава почва може да се подобри, като постепенно се продълбочи за сметка на подпочвата. Това става, като ежегодно се усвояват 2-5 см, които грижливо се размесват с почвата и с органични вещества (оборски тор, компост, торф). Така се получава по-дебел почвен слой.

Понякога е необходимо да се коригира почвената реакция.

 

Варувайте при висока киселинност

 

Високата почвена киселинност се намалява чрез внасяне на вар. Почвата се варува през есента, преди дълбоката обработка, с 500-1000 кг на дка негасена вар, или с 1000-2000 кг на дка сатурачна вар, или със 100-150 кг на декар варова пепелина, равномерно разхвърляна и добре размесена с целия почвен пласт чрез неколкократна обработка. Варуването дава най-висок ефект при зелето, морковите и салатното цвекло. През следващите години ефектът от варуването се засилва поради по-добро размесване на варуващия материал с почвата.

При внасяне на амониева селитра силно алкализираната почва възвръща и започва естествената си слабо алкална или неутрална реакция, защото този тор е с физиологично неутрална реакция.

 

Изравнете, преди да засадите

 

За да се осигури добро напояване на културите в зеленчуковата градина, полезно е мястото да се подравни. Това се извършва през есента, преди почвата да се натори основно с оборски и минерални торове. Почвата от по-високите места се насипва на по-ниските така, че мястото да придобие лек наклон, удобен за напояването. По-леко подравняване се предприема и през пролетта, преди да започнат масовите работи в градината. Подравняването трябва да се извършва така, че навсякъде да се получи еднакво дебел културен почвен слой.

Мястото, което ще се използва за отглеждане на зеленчуковите култури, трябва да бъде добре огрявано от слънцето, защото повечето от зеленчуковите растения се нуждаят от много светлина и малко са тези, които понасят засенчване. Затова градина не бива да се устройва под овощни и украсни дървета и да се засенчва от сгради. В най-слънчевата и най-закътаната част се разполагат парниците и елементарните култивационни съоръжения, за които, ако няма естествена защита от ветровете, се прави ограда от рогозки, царевичак, тръстика и пр.

 

Осигурете напояване

 

Зеленчуковата градина трудно може да се поддържа, без да се осигури напояването й. Когато до участъка няма наблизо течаща вода, може да се използва подпочвена, ако има. Тя обаче понякога е доста студена и може да навреди на по-топлолюбивите култури. В такива случаи може да се направи малък резервоар, в който водата да се затопля от слънцето.

Зеленчуковата градина трябва да бъде винаги добре подредена, спретната и чиста и да съседства хармонично със сградите, с навеса за инвентара, с цветната и овощната градина.

 

 | Views: 962 | Прочетено във Вестник за градината