Енциклопедия

Раздел Статии:

Какво представлява формировката РОAЯ

Какво представлява формировката РОAЯ

Обикновено този начин на формиране се прилага при нови лозички. Целта е да се получи стъбло около 60 см и хоризонтален кордон до съседната лоза. Формираните по резитба Роaя лози имат много висока родовитост. Проветряването и огряването на листата и гроздовете са оптимални и се получават високи добиви и качествено грозде.

През първата и втората година лозите се режат на чеп с две очи. На третата година по-слабата пръчка се премахва, а по-силната се запазва, като се извива и полага хоризонтално на първия тел. Тя се изрязва на 6-7 очи след извивката, като последната пъпка трябва да бъде от долната страна. Покаралите през вегетацията леторасти по стъблото и долната страна на кордона се премахват. Запазва се само последният, който служи за продължител. Леторастите от горната страна на кордона се пререждат през един. На четвъртата година пръчките от горната страна се режат на чепове с две очи, а продължителят на кордона – на 6-7 очи. Прореждат се леторастите върху него и ако той не достига до съседната лоза, оставя се нов продължител на кордона. Предимството на този начин на постепенно формиране е, че върху късия продължител покарват всички пъпки и може да се оставят чепове на желаните разстояния  (около 20 см). Ако се оставят дълги пръчки за продължители, средните пъпки не се развиват и кордонът се оголва.

През следващите години формировката се поддържа, като при резитбата се премахва пръчката, покарала от горното око на чепа. Долната се реже на чеп с две очи. Когато кордонът измръзне или бъде унищожен по някоя друга причина, той може да се възстанови с плодна пръчка, излязла от основата.

Тази формировка е подходяща за райони, където лозята не се загрибват. При сортове с повишена студоустойчивост може да се използва и там, където няма голяма опасност от измръзване.

Използваната подпорна конструкция се състои от три реда тел. Първият е на височината на стъблото, а другите два през 40 и 60 сантиметра. Към горните телове се привързват едногодишните леторасти.

 | Views: 121 | Прочетено във Вестник за градината