Енциклопедия

Раздел Статии:

Какво представлява зеленото торене

Какво представлява зеленото торене

Съществуват култури, които не се използват директно за храна, а които със зелената си маса обогатяват почвата с органични вещества и азот. Това са т. нар. сидерати, които служат за зелено торене – сидерация. Този начин е познат и се използва отдавна в Западна Европа и Америка. Сеитбата на култури за зелено торене е включена и в системата на биологичното земеделие. Сидерацията, макар и рядко, у нас намира приложение в полските участъци. В зеленчуковата градина, където площта се използва доста плътно, не е популярна, там целта е да се отглеждат култури, от които се получава продукция.

 

През пролетта или в късна есен

 

Сидератите може да се отглеждат, когато почвата не е заета с културните растения – в ранна пролет до изнасянето на разсадите или засяването на топлолюбивите. През есента е възможна сеитба след прибирането на реколтата. Така че, може например да се засее предзимно или рано напролет грах или друга култура, която напролет ще развие и даде богата зелена маса, докато настаните домати, пипер и други зеленчуци. Зелената маса се заорава преди засаждането им. Така сидератите под въздействието на микроорганизмите и с помощта на грудковите бактерии ще обогатят почвата с хумус, азот, фосфор и др. Зеленото торене обаче не обезпечава с целия набор от хранителни елементи (калций, магнезий, манган и т.н.). Затова не се изключва използването на макар и по-малки дози оборски тор или компост.

 

Подхожда на тежки терени

 

След зелено торене почвата става рохкава. Това е особено подходящо за тежките, уплътнени почви, в които трудно прониква вода. На леките и песъчливите сидератите изпълняват ролята на мулч, възпрепятстват измиването на хранителните вещества от повърхностния хоризонт. Затова се препоръчва сеитбата на сидерати да става през есента. Някои са и истински санитари, защото защитават културните растения от болести и неприятели. Когато се отглежда една култура продължително на едно място, се натрупва зараза. Тогава сидератите почистват почвата.

 

 | Views: 514 | Прочетено във Вестник за градината