Енциклопедия

Раздел Статии:

Каква температура предпочитат картофите

Каква температура предпочитат картофите

Изискванията на картофите към почвената и въздушна температура са специфични. Особено взискателни са към температурните минимуми и максимуми. Влиянието на почвената температура е най-силно в периода на поникването, оптималната стойност за нормалното прорастване на клубените е 9-10 градуса. При 3-5 градуса прорастването протича много бавно, кореновата система е слабо развита, а формираните клубени лесно се поразяват от гъбни болести. При ниски отрицателни температури (- 6 градуса) клубените загиват само за 8 часа, а при –8 градуса – след 1 час. Надземната маска (стъбла и листа) загива при –1, -2 градуса. За картофите най-подходящи са умерените температури от 15-18 градуса до 22-24 градуса. При 20 градуса едно растение за денонощие образува 20 г прираст, при 26 градуса – 1,6 г и при 29 градуса – 0  г, т.е. образуването на клубени спира.

 

 | Views: 111 | Прочетено във Вестник за градината