Енциклопедия

Раздел Статии:

И краставиците имат нужда от резитба

И краставиците имат нужда от резитба

Без тази намеса на човека краставицата ражда много, но повечето от плодовете са некачествени. С резитбата добивът не се намалява, дори е по-висок. Разбира се, за да се приложи с успех резитбата, краставиците се отглеждат на конструкции, където се увиват по вертикално спуснатия конец, независимо дали това е в оранжерия или на открито.

Резитбата не е универсална. Растенията се режат според сортовите особености. Всички сортове образуват в пазвата на всеки лист плодни пъпки и растежна, която веднага се развива като странично разклонение, наричано колтук.

При сортовете с женски цветове каквито са Сандра, Вихра, Лора и др., резитбата се състои в следното:

Първият плод се оставя на височина след 7-8 листа. Под него се отстраняват всички плодове и разклонения още в зачатъка им, преди да започнат да нарастват. С нарастването на растенията се премахват и всички разклонения по стъблото до височината на най-горния тел, разположен на 1,90-2,00 м височина. Плодовете по стъблото се прореждат през лист.

Когато растенията се развият до телта, се прегъват и растежните им връхчета се премахват. Развиват се колтуци, които се привързват хоризонтално по тела. На всяко междувъзлие на колтуците се оставя по един плод. В случай че се развият повече от един на междувъзлие, премахват се по-слабите и деформираните, така че да остане само един.

При сорта Гергана първите разклонения се оставят на височина 20-25 см от основата на стъблото. Те се прещипват на един лист и един плод, а по-горните – на 2-3 плода. По стъблото се оставя по един плод на възел.

При сортовете Свежест и Трапезица всички разклонения и плодове от първите 4-5 възела се премахват. Първите разклонения се прещипват на два листа, а следващите на три.

 | Views: 281 | Прочетено във Вестник за градината