Енциклопедия

Раздел Статии:

Защо трябва да използваме тревен чим

Защо трябва да използваме тревен чим

Тревният чим има редица предимства, които го правят толкова атрактивен и предпочитан при избора на метод за затревяване и създаване на тревен килим. Тези предимства са:

  • незабавен резултат в изключително кратки срокове – на практика вие получавате трева в двора си само за един ден: при зачимяване ефектът е незабавен. Теренът се превръща в зелена морава веднага след полагането, което ви спестява много време, усилия и допълнителни разходи.
  • полага се през цялата година, с изключение на периодите с много високи, или много ниски температури /тогава, когато земята е замръзнала и на практика чимът не може да се вади/. Това е изключително предимство, защото позволява реализирането на тревна площ във време, когато условията не позволяват засяване с тревни смески.
  • качество – тревният чим е произведен само от квалитетни семена, с гарантирано качество, което от своя страна гарантира качеството на тревната покривка. Специалната технология на производство и ежедневната квалифицирана грижа в продължение на една година, скъсяват за клиентите дългия и труден път на създаването на тревната площ чрез семена.
  • зелена площ без плевели – чимовете задушаватсемената на плевелите и последните трудно пробиват през тях. Ето защо при зачимяване плевели не се появяват в рамките на поне два сезона.
  • устойчивост на отъпкване – използваните тревни смески гарантират това качество и възможна употреба дори седмица след полагане на тревните рула.
  • сигурен успех – с полагането и монтажа на тревните рула само след седмица поливане вие имате морава, която като че ли е отглеждана на това място вечно.

Освен за цялостно изграждане, тревният чим има и други интересни приложения:

 

  • успешно се използва при реконструкции на вече изградени тревни площи, които имат изхабени участъци: паркови и спортни терени, детски площадки, частни имения и дворове и др.
  • тревният чим дава възможност за разработване на творчески решения при оформяне на различни типове пространства по време на панаири и изложения, автосалони, заснемане на филми и клипове, частни партита и др.

 

 | Views: 316 | Прочетено във Вестник за градината