Енциклопедия

Раздел Статии:

Защо младата ябълка цъфти слабо и не дава много плод?

Защо младата ябълка цъфти слабо и не дава много плод?

Причините за безплодието при овошките са от различно естество. В случая става дума за така наречената младенческа стерилност. Касае се за безплодие през първите няколко години след засаждането, което е неизбежна естествена проява. Продължителността на това безплодие е различна при отделните овощни видове. Ягодата например дава плод още през първата година след засаждането, докато орехът в някои случаи започва да плододава чак след 10-12 години. При останалите дървесни овощни видове плододаването настъпва обикновено след 4-5 години, а в някои случаи и по-късно.

Съществено влияние върху началото на плододаването оказва и подложката върху която е присадено дръвчето. Ябълката, присадена на слабо растяща подложка, дава първите плодове още на 2-ата-3-ата година след засаждането, а тази на силно растяща (семенна) подложка – не по-рано от 4-5-ата година. Наблюдавани са случаи при някои местни сортове, когато плододаването започва чак след 6-7 години. Това показва, че влияние в това отношение оказва и сротът. Орехът, за който стана дума по-горе, когато се размножава чрез присаждане започва да плододава много по-рано, в сравнение със семенното размножаване.

През първите години след засаждането растежните прояви са най-силно изразени и се наблюдава известен антагонизъм между  растежа и плододаването. Това трябва да се има предвид при отглеждането на овощните дървета, като се избягват мероприятията стимулиращи растежа. Едно от основните мероприятия в това отношение са резитбите. Колкото по-малко резитби се прилагат при младите растения, толкова по-рано настъпва плододаването. Не трябва да се прекалява и с обилно азотно торене. Вместо да се извършват резитби на някои по-силно растящи клонки най-добре е те да се наведат до 45-60˚, чрез привързване или разпънки. Върху така наведените клонки растежът силно намалява и се залагат много плодни пъпки.

Това са някои от мероприятията, чрез които може до известна степен да се стимулира по-ранното плододаване. Не трябва да се подценяват и мероприятията свързани с опазване на растенията от болести и неприятели.

 

 | Views: 198 | Прочетено във Вестник за градината