Енциклопедия

Раздел Статии:

Започнете резитбите в началото на февруари

Започнете резитбите в началото на февруари

В зависимост от срока на провеждането им резитбите могат да се разделят на зимни и летни. Зимните резитби са основни, както за формиране на короната, така и за плододаване. Те се провеждат през периода след листопада до преди набъбването на пъпките. Срокът на провеждане на зимните резитби трябва да бъде съобразен с придвижването на резервните хранителни вещества. След приключване на вегетацията тези вещества се придвижват от връхните части на клоните, където са натрупани при фотосинтезата, към тяхната основа, стъблото и корените. Това са резервите, които служат за началото на пролетното развитие, докато се формират новите листа.

Ако извърши ранна есенна резитба, когато резервните вещества още не са се придвижили към основните части, голяма част от тях ще се унищожат с изрязаните клони. Поради това резитбата непосредствено след листопада оказва известно отслабващо действие върху овощните растения.

Напролет, след започване на сокодвижението, натрупаните резервни вещества бързо се придвижват към връхните части, където са изложени листните и плодните пъпки. По такъв начин се осигурява нормално протичане на началния растеж и цъфтежа, докато се оформят новите листа. Поради това закъснялата резитба оказва особено силно отслабващо влияние върху растенията. ранната есенна и късната пролетна резитба оказват особено отрицателно влияние върхо новозасадените растения.

Срокът на зимните резитби е свързан и с успешно зарастване на раните. През есенно-зимния период растежните процеси са напълбно преустановени и при нанесените рани може да се получи измръзване и изсъхване. При нашите условия опасностите от измръзване са много малки, но засъхналите тъкани много по-трудно зарастват. Това до известна степен може да се предотврати като по-големите рани се заглаждат и се замазват с блажна боя или овощарска замазка.

Като се има предвид всичко изложено по-горе може да се каже, че най-благоприятния срок за провеждане на зимните резитби е непосредствено след преминаване на зимните студове до началото на сокодвижението и преди набъбването на пъпките. За нашите условия този период съвпада с февруари и първата половина на март.

Летните резитби са много по-ограничени и те се използват като корекция или допълнение на зимните. Една от най-често прилаганите летни резитби е филизенето. То се състои от премахване на излишните филизи още в началото на тяхното развитие, когато са достигнали не повече от 5-10 см дължина. Целта на тази операция е резервните хранителни вещества да се насочат към тези леторасти, които са необходими за формиране на короната. Филизенето се прилага почти изключително при младите растения докато се формира короната.

Друга лятна резитба е просветляването на короната през вегетационният период. Състои се в отстраняване на отделни леторасти и клонки с оглед просветляване на короната. Това осигурява получаване на по-качествени плодове и залагане на повече плодни пъпки за следващата реколта в по-долните части на короната. Тази резитба се прилага най-чести при прасковата, но е възможна и при другите видове. Провежда се обикновено към началото на юли до средата на август.

 

 | Views: 289 | Прочетено във Вестник за градината