Енциклопедия

Раздел Статии:

Добре узрелите дини ще издържат три месеца

Добре узрелите дини ще издържат три месеца

Дините, които искате да оставите за по-продължително съхраняване, трябва да оберете в момент на пълна зрялост. Този плод зрее само докато е свързан с растението. Ако ги откъснете по-рано, ще си останат зелени.

Подберете здрави дини с дебела кора и запазена плодна дръжка. През нощта е хубаво да останат навън, за да се охладят. Рано сутринта се прибират в хладно помещение. Добре е да се поставят в голям съд – каца или сандък – и да се покрият с плява или дървени стърготини. Някои ги зариват в жито. Най-благоприятна температура за съхранението им е 1°С. По този начин ще се запазят до новогодишната нощ. 20-25 дни ще издържат и при 6-8°С и влажност на въздуха 80-85 %.

Пъпешите, за разлика от дините, доузряват и след като се откъснат от растението. Това се дължи на натрупаните дотогава в плода въглехидрати. Има дори зимни сортове, известни като дюляци или коравци, които добиват своя специфичен вкус, аромат и захарност след известно лагеруване.

За запазване се избират пъпеши с дръжка и неповредена кора. Нареждат се в един ред върху плява в тавански или сухи избени помещения на рафтове или в касетки. От време на време плодовете трябва да се обръщат, за да не се овлажняват отдолу, в противен случай ще загният. Има ли гнил плод, веднага да се отстрани.

Най-добре се съхраняват при 0°С и относителна влажност на въздуха 85-90 %. При по-висока температура презряват, стават безвкусни и лесно загниват. Ако ги обработите с 25-процентен варов разтвор, ще се запазят по-дълго.

Някои ги поставят по един в канапени мрежи и ги оставят да висят на греди. Така ще издържат до три месеца.

 

 | Views: 187 | Прочетено във Вестник за градината