Енциклопедия

Раздел Статии:

Време е да обърнете градината

Време е да обърнете градината

Ако площта на градината е по-голяма, се прави дълбока оран, но при по-малки парцели тази дейност става и с права лопата. По възможност да се обърне пластът земя по-дълбоко – около 25-28 см. Чрез дълбоката обработка се създава дълбок орен пласт с благоприятен строеж, който по-пълно поглъща водата от падналите есенни, зимни и пролетни валежи и я натрупва в по-дълбоките слоеве, където служи като резерв за водоснабдяване на растенията. Дълбоката обработка подобрява аерацията на почвата, това улеснява микробиологичните процеси, а те пък помагат на растенията по-добре да усвояват хранителните вещества. Подобрява се структурата на почвата и растенията развиват мощна коренова система, която по-пълно може да използва водата и полезните вещества. Освен това дълбоката обработка унищожава плевелите, а техните семена се заравят по-дълбоко и не поникват.

Голяма част от извадените на повърхността коренища и корени на многогодишните плевели изсъхват. Унищожават се и се заравят дълбоко много вредители, останали от тази година. Буците, образувани при дълбоката есенна обработка, не се разтрошават, а се оставят да презимуват в това състояние. Напролет те се разпадат и се получава структурна почва. Преди дълбоката обработка се разхвърля оборският тор и от минералните торове – фосфорните и калиевите, които се заорават.

 

 | Views: 641 | Прочетено във Вестник за градината