Енциклопедия

Раздел Статии:

Слабите подложки осигуряват по-малки корони

Слабите подложки осигуряват по-малки корони

Основният начин на размножаване при дървесните овощни видове е чрез присаждане. Получените по този начин растения се състоят от две различни части – подложка и присадник. От подложката се развива кореновата система, която оказва основно влияние върху растежа, плододаването и дълголетието на овошката. Когато избираме овощно дърво за определени почвени условия, много важно е да знаем върху каква подложка е присаден сортът. Нерядко именно от нея се определя и провеждането на някои агротехнически мероприятия, като формиране на короната, поддържане на почвената повърхност, изискванията към напояване и др. Това особено се отнася за семковите видове – ябълка, круша, дюля, мушмула, които се присаждат на два различни типа подложки – семенни и вегетативно размножавани (клонови).

Когато извършваме присаждане, трябва да знаем върху какви подложки могат да се присаждат отделните видове, какво е срастването с различните типове подложки и какъв растеж предизвикват в присадника. Най-сигурни са подложките, получени от същия вид – ябълка върху ябълка, круша върху круша и т.н. Нерядко обаче се извършва присаждане и върху подложки от друг вид – круша върху дюля, кайсия върху джанка, череша върху махалебка и др.

Клоновите подложки при ябълката се разделят на няколко групи в зависимост от растежа на присадника – слабо растящи, полуслабо растящи, умерено растящи и силно растящи. В практиката най-широко приложене намират слабите (М9 и М26), полуслабите и умерено растящите (М7, М2 и М4) и особено подложките от групата на ММ (ММ104, ММ106, ММ109 и ММ111). Присадени на тези подложки сортовете придобиват слаби до средно силно развити корони, което позволява по-гъсто засаждане. Плододаването настъпва най-късно към 3-та-4-та година след засаждането и продължава до 20-25 години. При редовно торене, напояване, правилно поддържане на почвената повърхност и подходящи резитби се получават високи добиви и качеството на плодовете е много добро. По-слабо развитите корони улесняват резитбата, пръскането и беритбата на плодовете. Тези предимства са наложили масовото използване на тези подложки в практиката.

 

 | Views: 404 | Прочетено във Вестник за градината