Енциклопедия

Раздел Статии:

Синя китка съсипва доматите

Синя китка съсипва доматите

Синята китка е много упорит коренов плевел. По доматите паразитират тютюневата синя китка (Оrobanche ramosa) и по рядко слънчогледовата синя китка (Оrobanche cumana). Разликата между двата вида е във височината, оцветяването и разклонеността на стъблата. Тютюновата синя китка образува изправени, разклонени,  жълти стъбла, високи 10-20 см, с къси жлезисти власинки. Паразитира по тютюна, доматите, конопа, зелето и репицата. Цъфти и плодоноси през юли-август.
Стъблата на слънчогледовата синя китка са изправени, рядко разклонени, жълти до жълтокафяви, високи 20-50 см, покрити с жлезисти власинки. Паразитира основно по слънчогледа и рядко по други растения, като тютюн и домати. Среща се и по някои видове плевели  – пелин, свиница и др. Цъфти и подоноси юли до септември.
Стъблата на различните видове синя китка не съдържат хлорофил. Вместо листа, по тях се образуват малки люспи.
Синята китка се размножава със семена, които се разсейват в почвата. Разнасят се чрез вятъра, водите, почвообработващите машини или тора на животните. Едно растение  дава над 100 000 семена, които могат да издържат в почвата над 10 г. Семената кълнят и се развиват, когато близо до тях има корени на растения, по които синята китка паразитира. Веднага след покълването на семената, в основата на стъблата, които са грудковидно надебелени, се появява приспособление, чрез което те се прикрепват към корените на гостоприемника, откъдето извличат хранителни вещества и вода. Паразитът силно конкурира нападнатите растения, като ги изтощава, забавя и спира нормалния им растеж и нерядко причинява пълното им загиване.
Синята китка е топлолюбив и светлолюбив вид. Издържа на по-продължителни летни засушавания.

 

Борбата

 

  • Есенна дълбока оран (45-50 см) на заразените площи при използване на плуг с предплужник;
  • сеитбооборот с “капанни” култури, които не са гостоприемници на синята китка – репко, зимен грах, детелина, фий и др.;
  • използване на здрав разсад;
  • използване на добре угнил оборски тор с известен произход;
  • изскубване на паразита преди осеменяването му, изнасяне и изгаряне на паразитните растения;
  • при поливките синята китка се залива с вода, след което тя заболява и изсъхва;
  • овцете и козите, когато пасат върху площи, заразени със синя китка, разнасят семената й;
  • химични средства се използват за обеззаразяване на  лехите за разсадопроизводство.

 

 | Views: 4528 | Прочетено във Вестник за градината