Енциклопедия

Раздел Статии:

Пригответе подходяща почвена смес за стайните любимци

Пригответе подходяща почвена смес за стайните любимци

Почвените смеси се правят за саксийните цветя, които се нуждаят от почва с по-богат хранителен състав, с подходяща рохкавост и киселиност. Най-често за почвени смеси се използват чимовa пръст, листовка, компост, угнил оборски тор, торф и дървени въглища.

 

Чимова пръст

 

Взема се от горния пласт на ливади и пасища, обрасли със сладки треви. Богата чимова пръст може да се получи по следния начин – нарязват се късове чим, с дебелина около 10 см, които се нареждат на пластове така, че корените на тревите от два съседни пласта да се срещнат. Купът се полива редовно с вода, за да се улесни разлагането, което е доста продължително. Трябва да се получи еднородна маса с едрозърнеста структура. За да се обогати чимовката между пластовете може да се постави неугнил оборски тор. Чимовата пръст влиза в състава на почти всички почвени смеси.

При липса на чимовка тя може да се замести с рохкава градинска пръст.

 

Листовка

 

Получава се от изгнили листа на широколистни дървета. Най-подходящи са буковите листа. Листовката се използва когато листата са напълно разложени. За да се ускори разлагането, те трябва да се поддържат влажни и да се разрохкват често.

Листовката е подходяща за растения, които изискват лека, рохкава почва и при отглеждане на разсада. Същите качества има и торът, получен при изгниването на дърветата. Листовката може да се събира и в дъбовите гори. Листовката от иглолистни дървета е подходяща само за някои цветя.

 

Угнил оборски тор

 

Оборският тор, който се използва, трябва да бъде напълно угнил. Прилага се главно за смеси за по-възрастни растения, които се отглеждат в големи съдове и се нуждаят от повече хранителни вещества.

 

 | Views: 131 | Прочетено във Вестник за градината