Енциклопедия

Раздел Статии:

Преточете виното в мразовит януарски ден

Преточете виното в мразовит януарски ден

Виното е като жив организъм. И след тихата ферментация в младото вино продължават да протичат някои процеси. То съзрява и старее. Това е време, през което то развива вкусови качества, отделя твърди частици, които се утаяват. Периодът на съзряването е свързан с претакане. Целта е да се отдели от утайката, която поврежда вкусовите му качества, а и добрия му вид.

Мразовитите януарски дни са много подходящи за претакане, защото в такова време твърдите примеси лягат най-плътно на дъното. Всеки що-годе по-наблюдателен човек е забелязал, че тогава и водата в потоците и блатата е най-бистра.

Това зимно претакане може да протече и при достъп на въздух, особено ако виното не е източвано след края на ферментацията. Въздухът окислява някои съставки на младото вино и ги превръща в неразтворими утайки. Така то се избистря. Освен това благодарение на кислорода от въздуха червеното багрило става по-интензивно. За да се постигне по-добро съприкосновение с въздуха, под чепа на бурето може да се постави дъска, по която течността на се разлива, попадайки в съда, в който се преточва.

Ако вече сте направили такъв вид претакане, сега ще е по-добре да го направите без достъп на въздух. За целта виното се прехвърля от буре във буре с помощта на маркуч. А за да не засмуче утайка, той трябва да се привърже към твърда ръчка, която да не му позволи да достигне дъното.

 

 | Views: 187 | Прочетено във Вестник за градината