Енциклопедия

Раздел Статии:

Основни съкращения за означаване на болестите по доматите и краставиците

Основни съкращения за означаване на болестите по доматите и краставиците

Напоследък много често по пакетчетата със зеленчукови семена, пък и върху етикетите на препаратите за растителна защита вместо познатите ни имена на болестите са написани някакви странни съкращения. За ваше улеснение по-долу поместваме списък с по-важните съкращения, които се използват за обозначаване на болестите по доматите и краставиците.

 

ДОМАТИ

 

Вирусни заболявания: 

 

TSWV (Tomato spotted wilt virus) – Бронзовост по доматите

TYLCV (Tomato yellow leaf curl virus) – Жълто листно завиване

ToMV (TMV) (Tomato mosaic virus) –  Мозайка (доматено мозаечен вирус)

ToANV (Tomato apex necrosis virus) – Вирус по върха на доматите

Tm (Tobacco mosaic virus) – Тютюнева мозайка

 

Гъбни заболявания:

 

Ff (Cladosporium fulvum) – Листна плесен

Fol (Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici) – Фузарийно увяхване

For (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici) – Фузариум

Va (Verticillium albo-atrum) – Вертицилиум

Vd (Verticillium dahliae) – Вертицилийно увяхване

Aal (Alternaria alternata f.sp. lycopersici) – Алтернария

Ss (Stemphylium solani) – Сиви листни петна

On (Oidium neolycopersici (ex. O. lycopersicum)) –  Мана (брашнеста) по домати

 

Нематоди:

 

Ma (Meloidogyne arenaria)

Mi (Meloidogyne incognita)

Mj (Meloidogyne javanica)

 

КРАСТАВИЦИ, ДИНИ И ТИКВИ (ТИКВИЧКИ)

 

Вирусни заболявания:

 

CMV (Cucumber mosaic virus) – Краставично мозаечен вирус или Обикновена краставична мозайка.

CVYV (Cucumber vein yellowing virus (ipomovirus)) – Пожълтяване жилките на листата на краставиците.

ZYMV (Zucchini yellow mosaic virus) – Жълт мозаечен вирус по тиквичките (Мозайка по тиквите).

WMV (Watermelon mosaic virus) – Мозаечен вирус по дините

 

Гъбни заболявания:

 

Ccu (Cladosporium cucumerinum) – Краста.

Cca (Corynespora cassiicola) – Листни петна.

Px (Sphaerotheca fuliginea) или PM (Powdery mildew) – Брашнеста мана.

Fom (Fusarium oxysporum f. sp. Melonis) – Фузариум по пъпеши

Foc (Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum) – Фузариум по краставици

Fon (Fusarium oxysporum f. sp. Niveum) – Фузариум по дини

 

 | Views: 380 | Прочетено във Вестник за градината