Енциклопедия

Раздел Статии:

Овошките формират два вида пъпки

Овошките формират два вида пъпки

По клонките на овощните дръвчета се образуват плодни (цветни) и листни (растежни, дървесни) пъпки. От листните се развиват листа и различните видове нови клонки. Някои от тях (най-вече разположените ниско в основата на клонките) не се развиват. Известни са с името спящи пъпки. С течение на годините те „потъват” в дървесината и може да останат в спящо състояние до края на живота на дръвчето. Но често по някаква причина (резитба например) се събуждат и от тях израстват силни клонки, известни като лакомци или вълци, а и с други имена. И растежните, и плодните пъпки се залагат от дръвчето през лятото и образуването им зависи от метеорологичните условия и положените грижи – поливане, торене, резитби и т. н.

Всеки, който отглежда овощни дръвчета, е полезно да разпознава пъпките. А то е много лесно. Вгледайте се по-внимателно и ще ги различите.

Растежните пъпки са по-дребни. Това е най-отличителният им белег. Обикновено те са прилепнали по-плътно към клонката и са със заострен връх. Плодните пъпки са по-едри (сякаш по-охранени) и са най-често с по-заоблен връх.

Познаването на пъпките е от важно значение за резитбата, особено при някои овощни видове, като прасковата например. То позволява да се различат клонките, подлежащи на резитба. Но и да не сте резач, пак ще ви от полза – поне ще видите дали дръвчето е заложило плод.

 

 | Views: 114 | Прочетено във Вестник за градината