Енциклопедия

Раздел Статии:

Не пренебрегвайте карантинните срокове на препаратите

Не пренебрегвайте карантинните срокове на препаратите

Според начина по който действат, растителнозащитните препарати се разделят на няколко групи:

  1. Контактни- действат, когато дойдат в пряк контакт с причинителите на болести по растенията – гъби, бактерии; при неприятелите – когато попаднат директно върху тях или върху храната, която те поемат.
  2. Системни – проникват в растенията чрез листата или корените и се разпространяват в цялото растение.
  3. Проникващи – При пръскане проникват през обвивката на листата, плодовете, но не се разнасят в останалите части.

След пръскането по-бързо или по-продължително препаратът проявява своето токсично действие. Под влияние на редица фактори на външната среда (температура, влажност, слънцегреене и др.) и сложните биохимически процеси, които протичат в растението (асимилация, дишане, растеж) в препарата настъпват промени. Започва процес на разпадане, на разграждане в зависимост от неговия химически състав. При това разграждане се получават продукти, които не са отровни за хората и животните. Карантинният срок е времето от последното пръскане до пълното разграждане на препарата, след което третираната растителна продукция могат да се консумират от хората и животните без опасност за тяхното здраве.

На въпроса “Защо при даден препарат карантинният срок при отделните растения е различен” може да се даде следния обобщен отговор: при различните растения протичат различни биохимически процеси, при които се синтезират различни продукти – протеини, захари, мазнини, ензими, киселини и много други сложни и прости химически съединения. В растението се създава специфична среда, която оказва влияние в разграждането на попадналия в него препарат. При някои растения се получава по-дълго задържане или по-голямо количество препарат в някои организми или тъкани. Като пример може да се вземе препаратът децис 2,5 ЕК. За ягоди, домати, тиквички, отгледани на полето, които съдържат голямо количество вода, карантинният срок е 3 дни; за малини и къпини – 14 дни; за бадема срещу бадемовия семеяд – 30 дни. Тези различия налагат преди третирането да се има предвид и строго да се спазва дадения за културата, която ще се пръска карантинен срок.

Препаратите с по-дълъг карантинен срок обикновено се прилагат в по-ранните стадий от развитието на растенията. При наближаване времето на зрелостта и прибирането на продукцията се използват препарати с къс карантинен срок, който се разпада бързо.

 

 | Views: 230 | Прочетено във Вестник за градината