Енциклопедия

Раздел Статии:

Мога ли да си бутилирам новото вино?

Мога ли да си бутилирам новото вино?

Много е рано да вкарате в бутилки току-що полученото вино. То преминава през различни етапи, докато стане годно за бутилиране. Винарската наука е определила “стадийното” развитие на виното. Първият етап е раждането – бурната ферментация. Тихата ферментация се сравнява с детството. Следващият етап е “буйната младост”, когато то още не е оформено, не е известно бъдещето му. Зрелостта на виното настъпва за различните сортове с различна продължителност. Тя е минимум една година за белите вина и още няколко за червените. Съзряването протича в дъбови бъчви.

При домашни условия обикновено виното се бутилира чак през следващата пролет, понеже при консумацията му остава празно пространство в съда и виното може да се развали. До пролетта домашното вино трябва да премине през различни манипулации – претакане (поне 2-3 пъти), бистрене чрез вкарване в него на специални бистрители (например бенонит по 1 г за всеки литър вино). Едва след това может да се мисли за бутилирането му.

 

 | Views: 143 | Прочетено във Вестник за градината