Енциклопедия

Раздел Статии:

Листата на стайните любимци – сигнал за проблеми

Листата на стайните любимци – сигнал за проблеми

Губят блясъка и изглеждат безжизнени

Вероятната причина е твърде силната светлина, възможно е това да се дължи и на червения паякообразен кърлеж. Дори здравите зелени листа могат да изглеждат избледнели и матови, ако дълго време не се мият.

 

Горните листа запазват еластичност, но пожълтяват

По правило това се предизвиква от високо съдържание на калций в почвата – при тези растения, които не понасят варовика, или причината е в твърдостта на водата за поливане.

 

Точки или петна

Ако точките или петната са сухи и кафеникави, то най-вероятната причина е недостиг на вода. Ако поразените места са меки, тъмнокафяви на цвят – сигурно почвата е преовлажнена. Ако точките или петната са бели или жълтеникави, пораженията са предизвикани от използването на студена вода при поливането, попадане на вода върху листата, поражения от аерозолни препарати, твърде силни слънчеви лъчи или болестотворни вредители.

 

Кафяви връхчета

Най-вероятната причина за изсъхване на листните връхчета е сухият въздух. Друга възможна причина са физически увреждания, когато крайчетата на листата често се допират или са прилепнали към стъклото на прозореца или стената. Ако крайчетата са жълти или кафеникави, това може да е предизвикано поради няколко причини: преовлажняване на почвата, недостиг на вода или светлина, твърде силно осветление, много ниска температура на въздуха, прекалено висока температура, излишък на минерални вещества, сух въздух или течение. Да се определи истинската причина помагат други симптоми.

 

Свиват се и опадат

Това е следствие от недостига на топлина, преовлажняване на почвата или студено въздушно течение.

 

Клюмнали листа

Обичайните причини са или прекалено сухата почва вследствие на недостатъчно поливане, или преовлажняването на почвата поради лош дренаж или твърде често поливане. Други причини могат да бъдат твърде силната светлина, особено ако листата клюмват регулярно в средата на деня, сух въздух, твърде висока температура на въздуха, тясна саксия или различни вредители.

 

 | Views: 265 | Прочетено във Вестник за градината