Енциклопедия

Раздел Статии:

Използвайте чимове, за да затревите градината

Използвайте чимове, за да затревите градината

Чимовете са вариант за затревяване, при който се получава бърз ефект месец след зачимяването и тревната площ вече е готова за използване. Такива чимове трябва да се добиват най-малко от двегодишни ливади и задължително без семена на плевели. Също така почвата трябва да е добре свързана, за да не се оголват коренчетата на тревата. Изваждането става с права лопата, като се очертават форми с размери 40-60 см. Чимовете се изрязват на дълбочина около 10 см и се изваждат. Пренасянето става, като чимовете се залепват “трева с трева” и „почва с почва”. Ако тревата е суха, се мокри и се пренася до мястото за зачимяване по най-бързия начин. Теренът се подготвя както при затревяване. Чимовете се подреждат плътно и се набиват с дървено трупче. Зачимяването най-често се използва при наклонени терени, като чимовете се фиксират с колчета, за да не се разместват.  След това тревата се полива обилно. Грижите са както при засята трева.

 

Първата коситба – на 6-8 см

 

Тя е важна, защото по този начин се осигурява достъп на светлина до възела на братене и се стимулира развитието на пониците. Тази коситба не трябва да е по-ниска от 4 см, защото има опасност от прегаряне на младите растения в основата им. Валирането два дни преди първото косене е задължително. Начинът на косене също има значение. У нас предимно се използват роторни косачки, но това не е особено добре при първите коситби, защото по този начин заедно с окосената трева се отскубват и младите поници. Честотата на косене зависи както от предназначението на терена и климатичните условия, така и от

поливането и подхранването на тревната площ. При интензивната поддръжка се коси през 5-7 дни. Окосената трева обикновенно се събира и се изнася от терена.

 

При недостиг на азот тревата изсветлява

 

Постоянното косене води до изтощаване и изчерпване на хранителните вещества в почвата. Вследствие на това състоянието на тревата се влошава и се забавя растежът, появяват се бурени, тревата се разрежда и дъл-говечността и издръжливос-та й намаляват. Така че нуждата от торене е важен елемент от поддържането на добър тревен килим. При

нуждата от азот листата на тревата стават светлозеле-ни, при нужда от фосфор листата стават матово зелени и понякога добиват червеникав оттенък. При недостиг на калий листата започват да жълтеят откъм върха. Ако не можем сами да определим нейните нужди, най-добре е да се обърнем към специалист.

 

Почистване

 

Старата отмряла трева трябва да се почиства редовно. Това става с гребло с остри зъби или със специално гребло. Вече има такива и на българския пазар. Заедно с това се почистват листата, битовите отпадъци и се разкъсва поникналия в тревата мъх. Това се прави с цел нормалното достигане на въздух, вода и светлина до коренообитаемия слой на почвата.

 

 | Views: 257 | Прочетено във Вестник за градината