Енциклопедия

Раздел Статии:

Изборът на лозите зависи от мястото, където ще ги засадите

Изборът на лозите зависи от мястото, където ще ги засадите

Когато решите да избирате сортове лози, първо трябва да сте наясно какво точно искате да правите от гроздето, и след това да проучите мястото, на което ще засаждате лозите.

Винените сортове трябва да отговарят на категорията и типа вино, което ще се произвежда. Така например лозята за бели вина се отглеждат предимно върху хълмисти терени с наклон от 5 до 20°. Почвата да е с лека, да съдържа 20-30 % глина и от 30 до 50 % скелет, с рохкаво сложение, с ниско съдържание на хумус (<2 %) и да има неутрална до кисела реакця. Общата температурна сума през вегетацията трябва да е в границите между 3300 и 3600°С, годишната сума на валежите да бъде от 500 до 700 мм, а валежната сума за месец IX и X -не повече от 80-100 мм.

За производството на червени вина лозята трябва да се отглеждат на полухълмисти, слабо наклонени терени с южно изложение. Почвите да са с по-мощен профил, не по-малко от 3-5 м, рохкаво сложение, със средно до тежко песъчливо-глинест механичен състав (35-45 % глина), до 30 % скелет, с много добър воден капацитет ППВ (пределна почвена влагоемкост) >25 %. Съдържанието на хумус да варира от 2 до 3 %, реакцията да бъде слабо кисела, неутрална или слабо алкална. Общата температурна сума през вегетацията трябва да е от 3800 до 4000°С и над 4000°С. Годишната сума на валежите да е над 600 мм, а валежната сума за месец IX и X да не е повече от 100 мм.

 

Грозде за ядене става на богати терени

 

За десертно грозде почвите трябва да са много мощни – над 5 м, и да се отличават с по-голямо плодородие, отколкото почвите за червени и бели вина. Освен това необходимо е да са с много рохкаво сложение (обемна плътност>1,20 г/куб.см и обща порьозност >50 %, да са от средно до тежко песъчливо- глинести (съдържание на глина 25-45 %) и да имат до 30 % скелет. Трябва и да се отличават с много добър воден капацитет (ППВ >20- 25 %). Да са добре запасени с хумус (3-4 %), с усвоими форми азот, фосфор и особено на калий. Общата температурна сума през вегетацията трябва да надвишава 3800°С, годишната сума на валежите да надвишава 500 мм, а сумата на валежите за IX и X да не превишава 80-100 мм.

 

 | Views: 431 | Прочетено във Вестник за градината