Енциклопедия

Раздел Статии:

Засаждане и грижи за оранжерийните ягоди

Засаждане и грижи за оранжерийните ягоди

Засаждането и отглеждането на ягодите в полиетиленови оранжерии малко се отличават от ягодите при полски условия. Тези различия обаче са много съществени. Формират се лехи с височина 12-15 см и ширина 65-70 см, пътеките между тях са широки 35-40 см. Засаждат от 7400 до 8000 растения на декар.

Между две съседни ленти разстоянието е 90-100 см, а черното перфорирано фолио има отвори с диаметър 5 см при отстояние 35х25 см. Ягодовите корени се засаждат на нивото, на което са били в маточното насаждение.

Всички покарали ластуни се почистват, може да се оставят някои от тях, за да се попълнят празните места.

Изискванията към температурния режим са твърде специфични през отделните фази на развитие. Късно есента и в началото на зимата растенията задоволяват своите нужди от отрицателни температури и затова през деня оранжериите и тунелчетата се проветряват за около 30-40 минути. Затварянето и затоплянето започват през втората половина на януари.

Поддържа се температура над 5 градуса, за да се предизвика активна вегетация. Бутонизацията настъпва при 10-12 градуса. Това е около първата половина на март в Южна България, а в северните райони на страната и по-високите полета – в началото на април.

Плодовете масово узряват при температура над 20 градуса –  т.е. първата десетдневка на април и началото на май. Високите температури в култивационните съоръжения са много опасни и трябва редовно да се проветрява.

 

 | Views: 101 | Прочетено във Вестник за градината